Từ 01/01/2017, Công Ước Viên Có Hiệu Lực Tại Việt Nam

Tin tức

Từ 01/01/2017, Công Ước Viên Có Hiệu Lực Tại Việt Nam

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 987 Xem

22/12/2016

Công ước Viên (CISG) chủ yếu điều chỉnh quan hệ mua bán thương mại (luật dành cho doanh nhân)

Các ý chính của CISG:

1/ Tạo môi trường luật chung cho các thành viên trong mua bán quốc tế.

2/ Hiện tại có 84 thành viên.

Hai nước đang có quan hệ mua bán khá thường xuyên với Việt Nam nhưng chưa phải thành viên: Anh và Ấn độ.

3/ Các bên mua bán có trụ sở thương mại tại các quốc gia thành viên khi ký hợp đồng mua bán quốc tế với nhau thì hợp đồng mặc nhiên được điều chỉnh bởi CISG, trừ khi trong hợp đồng ghi rõ “CISG không điều chỉnh hợp đồng”.

“Trụ sở thương mại” được hiểu và diễn dịch rất thoáng, và không nhất thiết phải là trụ sở chính trong giấy đăng ký kinh doanh.

Ví dụ: công ty Việt Nam ký hợp đồng với công ty có trụ sở chính ở Anh (không là thành viên CISG) nhưng hoạt động thương mại chính là do văn phòng Singapore (thành viên CISG) của họ đảm nhiệm thì CISG có hiệu lực.

4/ Một trong hai bên mua bán quốc tế là thành viên CISG, nếu trong hợp đồng thỏa thuận xứ lý tranh chấp bằng luật của bên thuộc quốc gia là thành viên CISG thì CISG được áp dụng.

Ví dụ: công ty Việt Nam ký hợp đồng với công ty Anh, thỏa thuân xử lý tranh chấp theo luật Việt Nam (thành viên CISG) thì CISG có hiệu lực, trừ khi hợp đồng ghi rõ “CISG không điều chỉnh hợp đồng”.

5/ CISG không mặc nhiên áp dụng cho các loại hợp đồng sau:

  • Hàng hóa dùng cho cá nhân, gia đình, nội trờ, ngoại trừ khi người bán, vào bất cứ lúc nào trong thời gian trước hoặc ngay lúc giao kết hợp đồng, không biết hoặc không cần phải biết rằng hàng hóa được mua để sử dụng như thế.
  • Bán đấu giá.
  • Để thi hành luật hoặc để thực hiện các quyết định tư pháp.
  • Các cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền tệ.
  • Tàu thủy, máy bay và các thiết bị bay, tàu chạy trên đệm không khí.
  • Điện năng.
  • “Hàng hóa” là thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ.

CISG chỉ được áp dụng như một “lex mecantoria” (tập quán thương mại) nếu hai bên thống nhất ghi vào hợp đồng.

6/ Hủy hợp đồng: khác với các luật thương mại là chỉ được hủy hợp đồng sau khi một bên vi phạm cơ bản hợp đồng, CISG cho phép hủy hợp đồng nếu nhìn thấy trước là vi phạm cơ bản chắc chắn sẽ xảy ra.

7/ Phạt vi phạm hợp đồng: khác với luật thương mại là có quyền phạt vi phạm hợp đồng, CISG chỉ quy định bồi thường thiệt hại thực tế trên phần hợp đồng bị vi phạm (liquidated damage), hai bên giao kết hợp đồng có thể ghi vào hợp đồng mức bồi thường thiệt hại dự tính trước.

8/ Điều khoản giải quyết tranh chấp: CISG không qui định rõ về nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, do đó các bên cần thỏa thuận rõ trong hợp đồng: giải quyết ở trọng tài hay tòa án? Tại quốc gia nào?

Lưu ý:

  • Nếu hợp đồng có điều khoản giải quyết tại trọng tài, tòa án sẽ từ chối thụ lý, và ngược lại.
  • Nếu hợp đồng ghi “trọng tài hoặc tòa án”: tòa án sẽ từ chối thụ lý, trọng tài sẽ liên lạc bên còn lại để xác nhận có đồng ý giải quyết tại trọng tài, nếu thống nhất thì trọng tài sẽ xử lý, nếu không, cần lấy xác nhận trọng tài không xử lý chuyển lại cho tòa án thụ lý.

Link tham khảo:

www.cisgvn.net: CISG dành cho người Việt

www.cisgac.com: Ủy ban cố vấn CISG

www.iicl.law.pace.edu: Án lệ CISG

Go Back
TOP