Tổng cục Hải Quan ban hành Công văn mới quy định về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest.

Tin tức

Tổng cục Hải Quan ban hành Công văn mới quy định về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest.

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 8866 Xem

18/12/2018

Công văn mới quy định về khai thông tin trên Emanifest

Cuối tháng 11/2018, Tổng cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 6889/TCHQ-GSQL quy định về việc khai báo thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu trên hệ thống E-manifest, nhằm đảm bảo công tác quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.  

Theo Công văn số 6889 thì việc khai báo E-manifest được quy định cụ thể như sau:

1. Khai báo thông tin Người nhận hàng: (người nhập khẩu) theo thứ tự khai báo Mã số thuế#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ

Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phế liệu, người khai hải quan phải khai số Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường) và số Giấy xác nhận ký quỹ, thứ tự bắt buộc như sau: Mã số thuế#Số Giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường#Số Giấy xác nhận ký quỹ#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ.

*** Lưu ý: Nếu thông tin tại tiêu chí “Người nhận hàng” được khai là “To order” hoặc “To order of…” thì tại tiêu chí thông tin “Người được thông báo” phải khai chi tiết theo hướng dẫn tương tự với tiêu chí thông tin “Người nhận hàng”.

 2. Khai báo mã HS:

Mã số HS phải khai báo riêng tại tiêu chí “Mã hàng/ HS code” của Bản khai hàng hóa và vận đơn gom hàng mà không được khai chung với thông tin tên hàng, mô tả hàng hóa tại tiêu chí “Tên hàng, mô tả hàng hóa”.

Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu, mã số HS là tiêu chí bắt buộc phải khai và tương ứng với tên phế liệu theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 6889.

3. Tên hàng, mô tả hàng hóa: phải được khai báo ngắn gọn và theo thứ tự bắt buộc như sau: Tên hàng#Mô tả hàng hóa. Trong đó:

- Tên hàng khai trên Hệ thống Emanifest phải sử dụng tên hàng theo Danh mục HS tương ứng.

- Mô tả hàng hóa không khai các nội dung không cần thiết, không liên quan đến thông tin của hàng hóa. Nội dung mô tả hàng hóa ngắn gọn gồm các nội dung mô tả về tính chất hàng hóa, quy cách đóng gói, số kiện, trọng lượng...

Ví dụ: Giấy phế liệu#20 BAG(S)

4. Khai báo mã cảng, tên cảng:

- Trên bản khai chung, tại tiêu chí “Đặc điểm chính của chuyến đi” yêu cầu mô tả cụ thể theo mã cảng và tên cảng tương ứng.

Ví dụ:

+ Cảng dỡ hàng: VNCMT - VUNG TAU CMIT.

+ Cảng đích: VNCLI - TPHCM CATLAI.

+ Cảng xếp hàng: NLRTM - ROTTERDAM.

+ Cảng xếp hàng gốc: NLRTM - ROTTERDAM.

- Trên bản khai hàng hóa và vận đơn gom hàng: những thông tin như cảng giao hàng/cảng đích, cảng xếp hàng, cảng xếp hàng gốc, cảng dỡ hàng là các tiêu chí bắt buộc phải khai. Trường hợp tàu nhập cảnh chuyển cảng thì ngoài các tiêu chí bắt buộc nêu trên phải bắt buộc phải khai thêm tiêu chí cảng chuyển tải/quá cảnh.

Mã cảng được khai thống nhất, tương ứng tên cảng cụ thể trong Bảng mã đã công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và trên website của Tổng cục Hải quan.

Công văn 6889 có hiệu lực kể từ ngày ký đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu; đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu: thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2019.

*** Nếu quý khách hàng/đối tác có gì thắc mắc liên quan đến vấn đề khai Emanifest, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn: Ms.Cindy (Thúy) / Email: cindy-vn@vantage-logistics.com.vn

Go Back
TOP