co hoi nghe nghiep

Cơ hội nghề nghiệp

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Vantage Logistics tin rằng con người là tài sản chiến lược của mình. Chúng tôi tự hào về những con người tài năng mà mình đang có, đồng thời không ngừng tìm kiếm những nhân tố mới, tuyển dụng họ, đào tạo họ, và cùng nhau phát triển. 
 
Đổi mới, công nghệ, cơ sở hạ tầng quan trọng. Nhưng con người quan trọng hơn. 
 
Chúng tôi khuyến khích nhân viên xây dựng và trao đồi văn hóa, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của mình, cam kết hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên, qua đó chứng minh thực hiện lời cam kết của chúng tôi đối với khách hàng. Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi tìm cách nuôi dưỡng và sàn lọc những yếu tố kỹ năng đa dạng, tích cực thúc đẩy những cơ hội nghề nghiệp mới với các tiêu chuẩn bình đẳng.
 
Đồng thời, chúng tôi đảm bảo sự phát triển toàn diện cho nhân viên dựa trên những nguyên tắc khuyến khích đơn giản nhưng cần thiết: 
 
  • Làm việc nhóm
  • Chia sẻ kiến thức
  • Năng động và tích cực trong giao tiếp giữa nhân viên và đội ngũ quản lý của công ty.
  •  
Chúng tôi hiểu việc đảm bảo cam kết, tôn trọng đối phương, và tinh thần đoàn kết là những giá trị quan trọng giúp chúng tôi đạt đến mục tiêu chung: mang đến sự hài lòng cho khách hàng và thành công cho công ty!
 
Go Back
TOP