Thông tư 15/2014/TT-BXD

Theo Thông tư 15/2014/TT-BXD về BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG và QCVN 16:2014/BXD quy định đối với các Công ty, Doanh nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng trong nước hoặc nhập khẩu VLXD vào Việt Nam phải Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng

​Các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng hàng vật liệu xây dựng gồm:

1/ Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

2/ Nhóm sản phẩm kính xây dựng

3/ Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

4/ Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm, ống nhựa U-PVC và sản phẩm trên cơ sở gỗ

5/ Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

6/ Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát

7/ Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

8/ Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

9/ Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

10/ Nhóm sản phẩm vật liệu xây